Skłon jest naturalnym ruchem i na co dzień wykonujemy go najczęściej.
W praktyce asan większość pozycji to skłony. Skłon do przodu, to nie tylko uttanasana, czy paścimottanasana. To jak ułożysz miednicę wchodząc do asany, będzie miało wpływ nie tyko na jakość jej wykonania, ale również na kręgosłup. Jeśli skłon nie jest wykonany prawidłowo, to w trakcie praktyki samych powitań słońca powielasz ten błąd wiele razy.

Na warsztacie min.:
– dowiesz się, jak ułożyć miednicę min.: w dandasanie, adho mukho śvanasanie oraz innych, często wykonywanych pozycjach.
– będzie zwrócenie uwagi na to, jak wykonać skłon, aby nie szkodzić dolnym plecom
– dowiesz się jak wykorzystać oddech, aby skłon stał się bardziej efektywny,
– będą ćwiczenia rozciągające tył nóg i ułatwiające pogłębienie skłonu
– nie będzie tylko statycznie, będą vinyasowe sekwencje wybranych pozycji ze zwróceniem uwagi na odpowiegnie kierowanie oddechu i układanie miednicy.
– będzie wspomniane o tym czy zawsze da się jeszcze pogłębić skłon, czyli o niektórych ograniczeniach
Poza tym na warsztacie będziesz mieć okazję od razu zastosować wszystkie te informacje w swojej praktyce.

Warsztat będzie utrzymany w nurcie vinyasy, więc nie zabraknie dynamizmu, jak również nie obejdzie się bez wspominania o pracy mięśni głębokich i o oddechu w praktyce.

Ułożenie miednicy, to tylko pozornie banał, diametralnie zmienia jakość praktyki asan.

Kiedy: 15 czerwiec (sobota)
Godziny: 9:00 – 13:00
Gdzie: Knurów, ul. Aleja Lipowa 12, Szkoła Podstawowa
Cena: 120 zł
Zapisy: u Doroty, tel. 505 149 469