„Sankalpa to zdecydowanie. Siła woli to umysł skupiony w jednym punkcie plus zdecydowanie. Im bardziej jednopunktowy jest twój umysł i im bardziej jesteś zdeterminowany, tym więcej masz siły woli; jeśli te dwie rzeczy są nieobecne, wtedy twoja wola nie jest silna”.
/Swami Rama „Droga ognia i światła”/

Sankalpa to postanowienie za którym idzie determinacja do działania. To własna decyzja i samodyscyplina, które pozwolą na podążanie i realizowanie zamierzonego celu. Bez determinacji nie ma rozwoju.
Sankalpa śakti to moc, która dziennie pcha cię do praktyki. Można mieć talent, warunki, środki, wszelkie możliwości, ale jeśli nie będzie determinacji i samodyscypliny niczego się nie osiągnie. Mój przyjaciel, który jest świetnym instrumentalistą, burzy się kiedy słyszy, że potrafi, bo ma talent. Burzy się, ponieważ to, co potrafi jest wynikiem codziennej praktyki, ogromu czasu poświęconego na rozwój, poprawianie błędów, ulepszanie techniki. Talent to tylko niewielki procent osiągniętego sukcesu. Trzeba mieć sporo wewnętrznej mobilizacji i dyscypliny, aby bez zewnętrznego autorytetu trzymać się swojego postanowienia i realizować je. A wszystko zaczyna się od podjęcia decyzji i zdecydowania, że mogę to zrobić i zrobię to. Działaniu musi towarzyszyć koncentracja na celu. Dobrze, aby były również entuzjazm i radość z wykonywania danej praktyki. Oczywiście nie jest łatwo, kiedy nie udaje się lub popełnia się błędy. Aby coś osiągnąć musisz nauczyć się wybaczyć sobie swoje niepowodzenia. Mistrzem staje się ten, kto popełnia błędy, jest ich świadom i korzysta z płynącego z nich doświadczenia. Niechaj działania innych będą dla ciebie inspiracją, ale nie porównuj się z innymi, aby wyciągać swoje słabości i poniżać się. Porównuj się z samym sobą ze wczoraj i stawaj się lepszy.
W rozwoju i osiąganiu celu pomocne są również cierpliwość i uważność. Nie spiesz się, daj sobie czas. Na początku nie wymagaj od siebie zbyt wiele. Na początek niechaj będzie to kilka-kilkanaście minut, ale spokojnie i wytrwale poświęcaj ten czas praktyce każdego dnia. Determinacja powinna być niewzruszona. Nie poddawaj się wymówkom i nie szukaj drogi na skróty. Systematyczność pozwoli ci wyrobić nawyk. Ale niechaj praktyka nie stanie się jedną zwykłych, automatycznych czynności. Podchodź do praktyki z doświadczeniem poprzednich praktyk, ale ze świeżym spojrzeniem i z otwartością na nowe. W powtarzaniu doszukuj się odmienności i nowych doświadczeń. Bądź uważny w trakcie każdej praktyki, bądź tu i teraz. Mówi się, że coś pochłania bez reszty. To dzieje się wtedy, kiedy umysł przestaje być rozproszony i jest skupiony na jednym.

„Najpierw podejmij decyzję, następnie bądź zdeterminowany, a ostatecznie praktykuj właściwą metodę. Praktykując nie staraj się skakać do przodu. Ktokolwiek tak postępuje, nie osiąga sukcesu. Bądź powolny i solidny w rozwijaniu swojej praktyki, ale bądź też nieugięty i zdeterminowany w swoim zobowiązaniu.”
/Swami Rama „Droga ognia i światła”/